درمان سندرم تونل کارپال

درمان سندرم تونل کارپال زمانی استفاده می شود که یک عصب به نام عصب مدین در مچ دست شما فشرده می شود. این عصب احساس در انگشت شست، اشاره، وسط و انگشت حلقه را کنترل می کند. همچنین ماهیچه های شست شما را کنترل می کند. هنگامی که این عصب فشرده می شود، منجر به […]

read more »
Call Now Button