پارگی رباط صلیبی

پارگی رباط صلیبی یکی از عارضه های شایع میان بسیاری از افراد می باشد. این عارضه معمولا پس از انجام فعالیت های شدید بدنی ایجاد می گردد و منجر به احساس درد شدید و ناپایداری در زانو می گردد. بنابراین رباط صلیبی یکی از فاکتور های اصلی سلامت زانو می باشد. پارگی رباط صلیبی در […]

read more »
Call Now Button