تعویض ران

تعویض ران جراحی تعویض ران یک جراحی است که در طی آن یک قسمت خراب از مفصل لگن خارج می شود و با بخش هایی که معمولا از آهن ، سرامیک و پلاستیک های خیلی سخت ساخته می شود جایگزین می شود . این مفصل مصنوعی (پروتز) به کاهش درد و پیشرفت حرکات کمک می […]

read more »
Call Now Button