اطلاعات جامع در مورد جراحی تعویض مفصل مچ دست

هنگامی که تمام اقدامات غیرجراحی برای آرتریت دست و مچ انجام شد و نتیجه مطلوب حاصل نشد، جایگزینی مفصل دست ممکن است پیشنهاد گردد. در طی تعویض مفصل دست، تنها نیمه ساییده شده سر جایگزین می شود و رباط ها و تاندون ها به عملکرد مچ دست کمک می کنند. در این مقاله به تعویض […]

read more »
Call Now Button