تعویض مفصل مچ دست

تعویض مفصل مچ دست جراحی تعویض مفصل مچ دست از تعویض مفصل زانو یا تعویض مفصل لگن کمتر رایج است اما در صورتی که آرترریت مفصل مچ دست دردناک باشد و به درمان های دیگر جواب ندهد می تواند گزینه مناسبی باشد.در تعویض مفصل  مچ دست قسمت آسیب دیده از استخوان مچ دست خارج می […]

read more »
Call Now Button