روماتیسم مفصلی

روماتیسم مفصلی وضعیتی است که باعث می شود مفاصل بدن ملتهب شوند و بیمار احساس درد و سفتی  مفاصل داشته باشد. روماتیسم به عنوان یک وضعیت خود ایمنی شناخته می شود، به این معنی که سیستم ایمنی و سیستم دفاع طبیعی بدن، گیج می شود و شروع به حمله به بافت های سالم بدن می […]

read more »
Call Now Button