گودی کمر یا لوردوز

گودی کمر یا لوردوز به منحنی لوردوتیک طبیعی بدن و خمیدگی ستون فقرات گردن و یا کمر به سمت جلو اشاره دارد. گودی  کمر می‌تواند کمر و گردن را تحت تاثیر قرار دهد و با فشار بیش از حد به ستون فقرات، باعث درد و ناراحتی فرد شده و یا حتی توانایی حرکت فرد را […]

read more »
Call Now Button