پارگی مینیسک

پارگی منیسک یک آسیب شایع زانو است. منیسک یک دیسک لاستیکی C شکل است که زانوی شما در برابر آسیب محافظت می کند. هر زانو دارای دو منیسک است، یکی در لبه بیرونی زانو و دیگری در لبه داخلی. آنها با متعادل کردن وزن شما در سراسر زانو کمک می کنند و زانوی شما را […]

read more »
Call Now Button