شکستگی آرنج در کودکان

شکستگی آرنج معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که کودک شما روی بازو می‌افتد و می تواند منجر به درد شدید در آرنج و بی حسی در دست شود. شکستگی ها در کودکان به دلیل فعالیت بدنی و همچنین خواص استخوانی آن ها شایع تر است.شکستگی آرنج باید خیلی سریع توسط متخصص درمان شود. با ما تا […]

read more »
Call Now Button