درمان آرتروز

آرتروز یک بیماری التهابی در داخل و اطراف مفاصل است. که افراد از هر طبقه ای را درگیر می کند. این بیماری دردناک است و باعث از دست دادن نیروی کار و ناتوانی می شود. آرتروز سالهاست که به عنوان یک بیماری پیری طبیعی و فرسودگی پذیرفته شده است. تغییرات پاتولوژیک رایج در آرتروز به […]

read more »

آرتروز پا

وقتی می ایستید، راه می روید یا می دوید، احتمالاً به 33 مفصل هر پا فکر نمی کنید. در واقع پاهای شما ساختارهای بسیار پیچیده ای هستند. هر مفصل نقش مهمی در تحرک و تعادل شما دارد. همه این مفاصل نیز در برابر آرتروز آسیب پذیر هستند. هنگامی که آرتریت در پا رخ می دهد، […]

read more »
Call Now Button