جراحی تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل زانو: جراحی تعویض مفصل زانو یکی از روش های درمانی برای بیماری های آرتریت زانو مانند آرتروز زانو می باشد. پروسه این عمل شامل بریدن استخوان آسیب دیده وغضروف از استخوان ران شما، و استخوان بلند زیر زانو و کاسه زانو و جایگزین کردن آن با یک مفصل مصنوعی (پروتز) که از آلیاژی […]

read more »
Call Now Button