تعویض مفصل لگن

تعویض مفصل لگن مفصل در واقع منجر به آسانی حرکت استخوان ها بر روی هم می گردد. در صورتی که به هر دلیلی مفصل لگن دچار مشکل شود، حرکت استخوان های ران و لگن متصل به آن با دشواری همراه می گردد. بنابراین تعویض مفصل لگن در صورت وجود آسیب دیدگی در آن از اهمیت […]

read more »
Call Now Button