دکتر ارتوپد در بیمارستان اقبال

دکتر ارتوپد در بیمارستان اقبال بیمارستان اقبال یکی از بیمارستان های خصوصی است که  در سال 1346 به جهت ارائه خدمات درمانی، بهداشتی، مراقبتی به مردم عزیز تاسیس شده است . در ادامه مطلب درباره بخش ارتوپدی این بیمارستان و نحوه ارائه خدمات آن توضیح خواهیم داد. این بیمارستان در ابتدا با بخش زنان و […]

read more »
Call Now Button