آرتروسکوپی شانه

آرتروسکوپی شانه یک روش کم تهاجمی برای بررسی داخل شانه برای مشاهده آسیب و انجام درمان لازم است. برای انجام آرتروسکوپی شانه جراح چندین برش کوچک در اطراف مفصل شانه ایجاد می‌کند و یک محدوده فیبر نوری باریک (به نام آرتروسکوپ) را برای ارزیابی وضعیت مفصل و نرمی آن وارد شانه می‌کند. درمان آرتروسکوپی به […]

read more »

در رفتگی شانه

شانه متحرک ترین مفصل بدن است، بنابراین می تواند بیشترین خطر برای در رفتگی را داشته باشد. امروزه در رفتگی شانه از شایع ترین در رفتگی های مفاصل  برای برخی مشاغل و خصوصا ورزشکاران است اما در کودکان به  ندرت اتفاق می افتد. در ادامه مطلب نکات مهمی درباره نشانه های در رفتگی شانه، درمان در […]

read more »
Call Now Button