آرتروسکوپی زانو

آرتروسکوپی زانو آرتروسکوپی زانو، شیوه جراحی است که به تشخیص و درمان مشکلات مربوط به زانو می پردازد. در طول این شیوه، جراح با ایجاد برش های بسیار ریز و کوچک، آرتروسکوپ را وارد زانو می کند. این کار امکان مشاهده نواحی داخلی زانو را نیز فراهم می کند. آرتروسکوپی زانو، به تشخیص دیگر مشکلات […]

read more »
Call Now Button