آرتروسکوپی زانو

آرتروسکوپی راهی برای یافتن مشکلات و انجام جراحی در داخل مفصل بدون ایجاد برش بزرگ است. پزشک یک لوله با یک دوربین کوچک و ابزار جراحی را از طریق برش‌های کوچک در زانوی شما قرار می‌دهد. دوربین را آرتروسکوپ یا اسکوپ می نامند. در این جراحی، پزشک ممکن است یک قطعه غضروف پاره شده یا […]

read more »
Call Now Button