آرتروسکوپی زانو

آرتروسکوپی راهی برای یافتن مشکلات و انجام جراحی در داخل مفصل بدون ایجاد برش (برش) بزرگ است. پزشک یک لوله با یک دوربین کوچک و ابزار جراحی را از طریق برش‌های کوچک در زانوی شما قرار می‌دهد. دوربین را آرتروسکوپ یا اسکوپ می نامند. در این جراحی، پزشک ممکن است  یک قطعه غضروف پاره شده […]

read more »
Call Now Button