دکتر محمدرضا مقیمی متخصص ارتوپدی
فارغ‌التحصيل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه تهران
فارغ‌التحصيل رشته ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
# بیست و دو سال تجربه در رشته ارتوپدی
# رئيس گروه ارتوپدی بیمارستان شهدای هفتم تیر دانشگاه علوم پزشکی ایران
# رئيس بخش ارتوپدی بیمارستان شهدای هفتم تیر دانشگاه علوم پزشکی ایران
# انجام بیش از بیست هزار عمل جراحی ارتوپدی
# انجام دوهزار و پانصد عمل جراحی تعويض مفصل زانو ران و شانه
# انجام پانصد عمل جراحی آرتروسکوپی زانو و شانه
# گذراندن دوره های پیشرفته تعویض مفصل و تروما در فرانسه ، سوئیس ، آمریکا و اتریش
# گذراندن دوره تکمیلی پيشرفته جراحی تعويض مفصل زانو و ران
فرانسه ۲۰۰۹
# گذراندن دوره تکمیلی پيشرفته جراحی تعويض مفصل زانو و ران
اتریش ۲۰۱۵
# گذراندن دوره تکمیلی پيشرفته جراحی تعويض مفصل زانو و ران
برزیل ۲۰۰۶
# گذراندن دوره تکمیلی پيشرفته آرتروسکوپی زانو و شانه
آلمان ۲۰۱۲
# گذراندن دوره تکمیلی پيشرفته جراحی دست و مچ دست
سوئیس ۲۰۱۰
# گذراندن دوره تکمیلی پيشرفته جراحی شکستگیها و تروما
داووس سوئیس ۲۰۱۷
# گذراندن دوره تکمیلی پيشرفته جراحی مچ پا و پا AO ۲۰۱۲
# گذراندن دوره تکمیلی پيشرفته جراحی ارتوپدی در سالمندان AO ۲۰۱۵
# گذراندن دوره پيشرفته

Call Now Button