هر آنچه که باید راجع به بیماری پرتس بدانید !

بیماری لگ کالو پرتس Legg-Calve-Perthes که به بیماری پرتس معروف است، همان سیاه شدن سر استخوان ران در کودکان است. علت این بیماری، مشکلی موقتی در خونرسانی ران در ناحیه لگن است که در دوران کودکی رخ می دهد. لنگش در کودکان و درد مفاصل آن ها، می تواند از علل این بیماری بوده که […]

read more »
Call Now Button